Opfølgning på elevers fravær

Den seneste version af Netprotokollen introducerer nogle helt nye funktioner, som har fokus i vores kommende versioner. Hvordan er tendensen af fraværet egentlig? Er skolen samlet på vej den rigtige vej? Eller er fraværet stigende? Og hvad er udviklingen i timefravær?...

Nyt statistikmodul i støbeskeen

Vi arbejder på højtryk på at færdiggøre vores statistikmodul til Netprotokollen. Med det bliver det nemt at følge fraværsudviklingen på skolen: Udvikling i fravær Fravær for en måned pr. klasse: Månedligt fraværsoverblik for den valgte klasse: Versionen frigives i...

Giv skolen og læreren besked om fravær

Log på forældreintra. I dialog klik på Netprotokollen: Gå til bunden af skærmen og klik på “Ny besked” Udfyld nu beskeden og klik evt. på startdato og slutdato (hvis du ved at beskeden skal læses i flere dage. NB: Hvis du ikke klikker på datoer, gælder beskeden blot...

Lav fraværsrapporter i netprotokollen

1) Log ind som administrator i Netprotokollen  og klik på Rapporter for i år 2) Klik på: Vælg simpel/manuel rapport 3) Udfyld startdato, Slutdato, 100 og vælg mindre end. 4) klik på Lav fraværsrapport Vent på at rapporten dannes. 5) Klik på Eksporter flettefil:...

Slut med kontaktbøger!

Med Netprotokollen er det nu helt slut med kontaktbøger, og forældre der skal ringe til skolen og melde deres barn syg, eller fortælle at de bliver hentet tidligt. Netprotokollen gør det nu nemt for forældrene at logge på forældreIntra, skrive en besked til...