Netprotokollen  – Nem online registrering af fravær

Vi har gjort det super nemt og enkelt at registrere fravær – Det bør ikke tage mere end 30 sekunder

Integreret i forældreintra

Forældrene har bl.a. følgende muligheder:

Følge med i elevens fravær, med det samme når det er registreret.

Selv angive kommentarer og sætte om fravær er lovlig eller ulovlig (eller andre grunde som skolen definerer)

Sms ved fravær

Med Netprotokollen kan man vælge at sende sms’er til elevers forældre, når der registreres fravær.

Forældrene får en sms, når fraværet registreres, og igen hvis eleven møder op for sent.

Dagsfravær

Se hvor let det er at registerere

HOLD: Registrer fravær på tværs af klasser.

Netprotokollen understøtter integration med hold i skoleintra. Det betyder, at f.eks. valghold på tværs af klasser og klassetrin let kan benyttes.

Elevintra

Elever kan med det samme se det registrerede fravær i elevintra, eller med deres Unilogin

Timefravær

Nogle skoler ønsker en mere detaljeret registrering, og det er selvfølgelig muligt at registrere på lektionsniveau f.eks. i de store klasser – og dagsniveau i de små.

SUper nemt og hurtigt at registrere fraværet

Registrering af dagsfravær har aldrig være lettere

Log in - eller klik på genvejen

1) Log på via din ipad, smartphone eller pc (med Uni*Login)

Vælg klasse

Klik på de elever som ikke er tilstede

Du er færdig

Netprotokollen vises nu i kom & gå

De skoler som har kom & gå, kan nu få vist beskeder som er skrevet i netprotokollen og kom & gå og omvendt. Det betyder bla.: At forældrene kun skal skrive beskeder et sted. At SFO'en kan se hvis eleven er fraværende i netprotokollen At en sygemelding i kom...

læs mere

%

Er grænsen for bekymrende fravær -

 

 

Men – I avancerede rapporter kan skolen let finde elever som har meget fravær – og kan derved løbende gøre en indsats mod stigende fravær

Prøv gratis i 3 mdr.

At prøve det af i hverdagen er den bedste måde at sikre sig, at netprotokollen understøtter jeres praksis. Derfor kan I let prøve det af på jeres skole.