Administration

Hjælp til administratorfunktioner i Netprotokollen

Data import

Denne er normalt ikke nødvendig at køre. Opdatering af elever, klasser, forældre og brugere sker automatisk hver nat.

Har du brug for at gennemtvinge en ændring er det dog muligt at opdatere f.eks. via skoleintra.

(Muligheder kan variere fra skole til skole)

Tryk på den ønskede import -> vent på svar tilbage at kørslen er kørt uden fejl.

Fag og klasser

I denne fane gør du klasser synlige og usynlige. Man kan således ikke slette en klasse, men gøre den usynlig. Dette skyldes hensynet til historik.

Det er også her at du tildeler de enkelte klasser flere eller færre fag.

Du gør en klasse synlig/usynlig ved at sætte eller fjerne fluebenet udfor klassen.

Du tildeler/fjerner et fag fra en klasse ved at sætte/fjerne fluebenet udfor faget.

Fag og hold (kun skoler der benytter hold)

For de skoler som benytter hold, kan du tildele nye hold det korrekte fag.

F.eks. er der i skoleintra oprettet 3 nye dansk niveau delte hold med elever fra flere forskellige klasser.

Scrool ned i bunden til du finder ”Fag og hold”

Herefter vælger du til venstre det fag som holdene hører under (i dette tilfælde Dansk)

Herefter sættes flueben i de 3 danskvalghold.

I indtastningen er der nu 3 valghold med tilknytning til faget Dansk:

Klasser, elever og forældre

I denne fane kan du indstille klassers synlighed, om klassen må modtage sms, om enkelte forældre må modtage sms og om elever må modtage sms. (Kræver sms moduler aktiveret)

Klik på Klasser, elever og forældre.

Herefter på den relevante klasse

I denne menu kan du tillade eller fjene smstilladelse på klasseniveau.

Endvidere kan du gøre klassen synlig/usynlig