Log på forældreintra. I dialog klik på Netprotokollen:

image

Gå til bunden af skærmen og klik på “Ny besked”

image

Udfyld nu beskeden og klik evt. på startdato og slutdato (hvis du ved at beskeden skal læses i flere dage.

image

NB: Hvis du ikke klikker på datoer, gælder beskeden blot for idag.

Du kan også vælge en af de foruddefinerede beskeder hvis du klikker i dropdownmenuen “Hurtig besked”

image

Nu kan læreren og skolen se den indtastede besked i det tidsrum du har angivet.