Sms ved fravær

I netprotokollen er der mulighed for 2 smsmetoder.

1)

Send sms til alle elever som ikke er mødt på et givent tidspunkt. (fuldautomatisk)

Skolen beslutter at der f.eks. skal sendes en sms til alle fraværende elevers forældre kl. 9.

Det betyder, at lærerene blot skal registrere fraværet – sms sendes automatisk ud på det angivne tidspunkt.

2)

Læreren trykker på sms knappen.

Denne løsning giver større mulighed for at styre hvilke klasser der skal modtage sms, og hvilke der ikke skal.

Det er smart f.eks. i udskolingsklasser hvor der er meget fravær.

image

Lærere, elever og forældre kan nemt se om den enkelte elevs forældre har modtaget en sms vedr. dagens fravær.

image

Forældre kan selv ændre det tilmeldte mobilnummer via forældreintra.

image

Læs om: forældresmselevsms muligheder