Elevadgang

Det er nu muligt for elever at få adgang til sine fraværsoplysninger via elevIntra,
Det er nemt og giver dig adgang til at se alt dit fravær i dette skoleår.
For at se dit fravær gøres følgende:


BRUG DIT UNILOGIN NÅR DU HAR KLIKKET HER

1) Log på elevIntra, under ”Eleven” findes punktet: ”Netprotokollen”

DETTE GÆLDER CLASSIC