Med netprotokollen er lærerens arbejde med at registrere fravær reduceret til kun de elever som IKKE er til stede.

På den måde skal en lærer kun klikke en gang for hver af de elever som ikke er tilstede.

Features Beskrivelse
Uni*login Vi understøtter selvfølgelig UNI*Login.
Ydermere er vi integreret med UVM, tabulex-fravær, SkoleIntra, ElevIntra og ForældreIntra
Data kan hentes automatisk fra brugeradministrationen.
ForældreIntra Forældre kan, via forældreintra følge med i elevens fravær, angive grund og kommentere på fraværet.
Udsendelse af sms Forældre modtager en sms hvis eleven ikke er mødt op.
ElevIntra Elever kan med det samme se det registrerede fravær i elevintra.
Time- og dagsfravær Der er mulighed for både time- og dagsfravær i samme løsning.
Skolen kan således køre timefravær i de store klasser og dagsfravær i de små klasser.
Karakternet Fraværsoplysninger kan importeres direkte til elevens karakterark i karakternet.
Alle enheder Netprotokollen er optimeret til alle platforme, herunder iphones, ipads, Android, PC & Mac
Avancerede rapporter Kontoret kan trække fraværsrapporter og eksportere disse, og vi tilbyder avancerede rapporter til superbrugerne.