Forældreadgang

Adgang til fraværsoplysninger via forældreintra

For at se dit barns fraværsoplysninger gøres følgende:

1) log på forældreIntra, under “Links” 

Herefter klikkes på ”Registrering af elevers fravær”

2) Se elevens komplette fravær i indeværende skoleår (til venstre på en pc – i bunden i mobilvisning)

Samt de enkelte registreringer i listeform i kronologisk rækkefølge.

3) Skriv besked om Sygdom og andre fraværsrelaterede beskeder

Tryk på knappen ”Ny besked” (I toppen af siden)

BEMÆRK: Ikke alle skoler har denne mulighed. – Hvis ”Ny besked” ikke er der, har skolen valgt ikke at benytte denne funktion

Vælg den type som passer bedst (eller lad den være blank hvis du vil skrive din egen besked)

BEMÆRK TEKSTEN OM BRUG AF FØLSOMME OPLYSNINGER

Klik på start og slutdato.

TIP: Hvis beskeden gælder for i dag behøver du ikke markere datoer.

Tryk herefter ”Send besked”

Du kan herefter se beskeden du lige har skrevet i oversigten

TIP: Du kan rette eller slette de beskeder du har skrevet ved at klikke på dem i listen

Klik på den linje du vil rette
Ret teksten og tryk “Gem”