I den nye version af netprotokollen kan lærerne & forældrene løbende følge med i månedsoversigter, kvartalsrapporter og fraværsprocenterne.

Det ulovlige fravær kan let følges.