Det betyder kæmpe forbedringer af rapporteringsmodul.