Efter en ønskerunde blandt brugerne af Netprotokollen er vi stole af at præsentere den seneste version.

Den indeholder følgende forbedringer:

Tab & Hold ved registrering.

Når man holder fingeren nede på en registrering (eller venstre musetast på pc) fremkommer en menu hvor man kan forregistere fraværstype, kommentarer samt angive det datointerval hvor registreringen skal gælde:

image

 

image

Log in 1 gang med Unilogin – herefter aldrig logge ind igen.

Hvis man tilføjer netprotokollen til sin hjemmeskærm eller trækker en genvej fra netprotokollen ud på skrivebordet, skal man ikke logge ind igen.

Hurtig visning af gårsdagens fravær

Man kan nu se en angivelse af om eleven var fraværende igår (kun ved dagsfravær) Giver læreren en hurtig mulighed for at følge op.

image

Andre funktioner som vi arbejder på, som endnu ikke er frigivet:

Klasselærerrapporter på mail (Ikke frigivet endnu)

Bedre integration til beskedsystemet i skoleintra

Automatisk import af skemaer, så statistik kan vises i skemaform

Integration til skoleintras sms system