Med Netprotokollen  kan man vælge at sende sms’er til elevene, når der registreres fravær. Eleverne får en sms, når fraværet registreres.

Eleverne kan selv vedligeholde deres mobilnummer via ElevIntra.

Skolen kan endvidere selv bestemme teksten/ordlyden af den sendte sms.

Læreren registrerer fraværet

image

Eleven modtager herefter en sms

image

Eller ved dagsfravær:

image

Beskedernes ordlyd og formulering kan ændres af skolen.

Skolen bestemmer selv om der skal være mulighed for at sende sms til både elever og forældre, eller kun en af delene.