Forbedringer i måden der registreres fravær.

Det er nu muligt at angive grund og kommentar fra registreringsbilledet. Før skulle man ind i selve elevlisten for at kunne angive en grund eller en kommentar. Med den nye menu kan der spares en arbejdsgang.

Det er stadig muligt at registrere på den gamle måde.

image

Mulighed for at redigere fravær i månedsoversigten:

Man har nu mulighed for at registrere i månedsvisningen. Dette er specielt nyttigt, når man skal registere fravær frem i tiden.

image

tryk på rediger, som åbner redigermenuen:

image

Forbedring af udskrifter

Udskriften af overbliksbilledet er optimeret, så hver måned kommer ud på sin egen seperate side, med fag, klasse og måned.