Vi har udgivet en ny version af Netprotokollen – Bemærk nu også sammentælling af timer, dage og for sent i oversigten.

Nye rapporter for lærerne giver overblik – Administrationsdelen har fået masser af nye funktioner.

For lærere

Hvis skolen benytter dagsfravær:

Når man klikker på klassen, er der nu en knap der hedder Rapport over dagsfravær

image

Vælg periode

image

image

Her kan man afgrænse på perioden man ønsker rapport over.

image

 

For skoler der benytter timefravær, har man ovenstående mulighed, samt mulighed for at vælge rapporten når man har klikket på sit fag.

image

Rapporten der dannes, vil indeholde fraværsoplysninger i den valgte periode i det valgte fag.

image

 

Administration:

Ny fane – Fag og klasser

image

I denne fane kan man selv tilføje og fjerne fag i de forskellige klasser.

image

Tilføjer man et fag er det med det samme muligt at registrere fravær i faget.

Fjerner man et fag, kan man ikke længere registrere fravær i faget for den pågældende klasse.

NB: man sletter ikke fraværsregistreringerne – man fjerner blot muligheden for at registrere nyt fravær i faget.

Tilføj eller ændre fraværstyper

image

image

Tilføj eller ændre perioder

Det er nu muligt selv at tilføje nye terminer til brug i statistik

image

Det er også muligt at ændre eksisterende perioder (dobbeltklik på eksisterende)

image

Brugere

Du kan nu tilføje nye brugere, eller tildele administratorrettigheder for eksisterende brugere:

image