I gang med netprotokollen – Registrering af fravær

Log på skoleintra:

clip_image002

Klik på fanen: Netprotokollen

NB: Hvis Netprotokollen ikke åbner er det fordi pop-up vinduer er blokeret.

Fjern blokeringen og prøv igen. Nu åbner Netprotokollen i et nyt vindue:

clip_image004

Klik på den klasse du vil arbejde med.

clip_image006

Vælg nu det fag du vil registrere timefravær i

clip_image008

Klik på fluebenet ud for eleven for at registrere som fraværende

clip_image010

Agnete er nu registeret som fraværende for faget Dansk

clip_image012Gentag for andre fraværende elever

Registrering af for sent

Hvis nu Agnete Rasmussen kommer for sent (efter du har registreret som fraværende)

clip_image014

Klik på ”-” ud for Agnete

clip_image016

Klik på ”Registrere som ”for sent””

clip_image018Ved Agnete Rasmussen er der nu et lille ikon som indikerer at hun kom for sent.

Registrering af dagsfravær

Der er 2 muligheder for at registrere dagsfravær:

1) Vælg klasse:

clip_image020

Vælg faget ”Fraværende hele dagen”

clip_image022

Klik på fluebenet ved de elever som er fraværende

clip_image024

2) Registrer som fraværende hele dagen samtidig med at du registrerer timefravær

Vælg klasse

clip_image026

Vælg fag

clip_image028

Registrer eleven som fraværende i det valgte fag:

clip_image030

Når registreringen er foretaget klikker du igen på ”–”tegnert

clip_image032

I menuen som fremkommer vælger du ”Fraværende hele dagen”

clip_image034

Du har nu i samme snuptag registreret både timefravær for dansk, samt dagsfravær.

clip_image036

Slet forkert fraværsregistrering

Har du ved en fejl registreret en elev som fraværende gøres følgende:

clip_image038

Klik på elevens navn (I det blå felt)

Nu åbnes elevens detaljer:

clip_image040

Klik på den registrering der er forkert registeret

clip_image042 Tryk ”Slet”

Herefter er dagen væk fra listen

clip_image044

Ændre grund til fravær

Dette gøres typisk når eleven kommer med kontaktbogen efter eleven har været fraværende.

Klik på eleven som du vil ændre grund for:

clip_image046

I dette eksempel har Ann-Karina været fraværende 3 dage i august:

clip_image048 KLIK på den første dag i perioden

Vælg en type fra listen:

clip_image050

Her vælger jeg lovligt fravær (typerne kan variere fra skole til skole)

Fordi der er sammenhængende dage får du følgende skærm:

clip_image052

Tryk ”Ja” for at angive den samme type på hele perioden

clip_image054typen er nu: lovlig