Login genvej uden om skoleIntra

For at lærere hurtigere kan tilgå netprotokollen har vi lavet en genvej: www.netprotokollen.dk/login eller bare netprotokollen.dk/login

Mulighed for at registrere fravær frem i tiden.

Det valgte fravær vises også i elevbilledet, så der altid er overblik over f.eks. fremitidige ferier.

image

Rød farve markerer nu dagens fraværsregistreringer.

“Fremtidsregistreringer” vises med nedtonet blå i elevoversigten, og tælles ikke med i det samlede fravær før fraværet reelt er afholdt.

image

Mulighed for at registrere flere timer i samme fag

tilføjet funktionen “Tilføj yderligere fraværstime” når man klikker på eleven. Dette registrerer en ekstra times fravær i det valgte fag.

image

Når der registreres dagsfravær, vises timefravær ikke længere.

Så dagsregistreringer altid “overstyrer” timefravær

Når der registreres dagsfravær, fremgår “fraværende” i alle fag

Så lærerne i de efterfølgende fag med det samme kan se at eleven er fraværende.

Mulighed for at forældre kan se elevens fraværsoplysninger i forældreIntra

Fi1

(du skal bestille denne funktion ved at kontakte os)

Mulighed for at hente fraværsoplysninger ind i Karakternet

teaser

(du skal bestille denne funktion ved at kontakte os)

Andre forbedringer

Tilføjet rapport der viser alt fravær under 5%. (den giver et rigtig godt overblik over “småfraværet”

Understøttelse af IOS 6 (nyeste version af ipad+iphone styresystem)

Tidspunkt fjernet på elevoversigten, idet den skabte mere forvirring end den var brugbar

Fejlrettelser

Rettet fejl hvor brugere af Internet Explorer 8, ikke kunne angive en kommentar