Vi har idag frigivet version 1.065 som indeholder en masse spændende nyheder.

Rettelser:

  • Problemer med at se knapper i Internet Explorer
  • Problemer med baggrund der forsvandt i IE
  • Klasseoversigten viste titlen fraværsdage istedet for fraværsregistreringer

Forbedringer;

  • 100% integreret med forældreintra (forældrene kan nu logge ind på netprotokollen via forældreIntra og se deres barns fravær. De kan ydermere skrive grund til fravær eller anden kommentar)
  • 100% integreret med elevIntra (eleverne kan nu, hvis skolen ønsker det, få adgang til deres fraværsregistreringer)
  • Rapport som viser øjebliksbillede over fraværsregistreringer
  • Rapporten som viser fraværsprocenter 5,10 og 15% indeholder nu også antallet af fraværstimer, hvis skolen benytter timefravær.

Opdatering af elever:

  • Det er nu muligt for skolen med et enkelt klik at opdatere de udgåede elever, så de ikke længere figurerer i netprotokollen.