Netprotokollen understøtter begge metoder. I vælger selv.

Hvis I ønsker at registere timefravær, er det blot at aktivere funktionen. Det koster ikke ekstra, og kræver ikke ekstra opsætning.

Med Netprotokollens opbygges timestatistikken efterhånden som det registreres. Ingen grund til at importere skolens skema.