Med Netprotokollen kan man vælge at sende sms’er til elevers forældre, når der registreres fravær. Forældrene får en sms, når fraværet registreres, og igen hvis eleven møder op for sent.

Forældrenes mobilnumre vedligeholdes automatisk, så skolen skal ikke selv indtaste disse mobilnumre.

Skolen kan endvidere selv bestemme teksten/ordlyden af den sendte sms.

Læreren registrerer fraværet

image

Forældrene modtager herefter en sms

image

Eller ved dagsfravær:

image

Hvis eleven møder for sent, får forældren automatisk en ny sms om fremmødet:

image

Beskedernes ordlyd og formulering kan ændres af skolen.

Skolen bestemmer selv om der skal være mulighed for at sende sms til både elever og forældre, eller kun en af delene.