Det er nu muligt for forældre at få adgang til sit barns fraværsoplysninger via forældreIntra.
Det er nemt og giver forældrene adgang til elevens aktuelle fraværsoplysninger.

Forældrene kan via forældreIntra se elevens fraværsopslysninger, med det samme når det er registreret.

Forældrene har mulighed for at kommentere på fraværet, så kommunikation vedr. fravær bliver samlet ét centralt sted.

1) log på forældreIntra, under “dialog”  og klik på Netprotokollen

Fi1

2) Se elevens komplette fravær i indeværende skoleår

Fi2

3) Skriv en kommentar til det seneste fravær:

Fi3

4) Se kommentaren som du har skrevet. (Læreren kan ligeledes se kommentaren)

Fi4